Trafik Sigortası okyanus sağlık Acara Banner Sağlık Acil Destek
Ticari Paket

Ticaret riski almayı gerektirir, oysa "Güneş" birçok riski sizin adınıza üstlenir... Ticaretin risklerle dolu dünyasında her iş bir risk demektir. Siz ticari riskleri üstlenmeye devam edin, taşımamanız gereken riskleri ise Güneş´e devredin.

Ticaretin risklerle dolu dünyasında her iş bir risk demektir. Sizlerin ve çalışanların geleceğini yakından ilgilendiren bir işletmenizde, işle ilgili riskleri almak veya almamak sizin kararınızı gerektirir.

Oysa hiç beklenmeyen, işyerini tehdit eden ve asla taşımamanız gereken riskler de vardır.

Bu risklere karşı size gereken sadece sigortadır. Biz size "Güneş Ticari Paket Sigortası"nı öneriyoruz. Size Güneş´in gücünü sunuyor, tek poliçede çok yönlü güvence veriyoruz. Siz ticari riskleri üstlenmeye devam edin, taşımamanız gereken riskleri ise Güneş´e devredin.

Bu poliçenin en geniş kapsamlı hali, aşağıdaki güvencelerden oluşmaktadır.


Hukuksal Koruma

    Yangın, Yıldırım, İnfilak: Yangın, Yıldırım, İnfilak ve bunlar nedeniyle yapılan söndürme, yıkma ve kurtarma işlemleri
    Ek Teminatlar: Dahili su, fırtına,hava taşıtları çarpması, kara taşıtları çarpması, duman,yer kayması, enkaz kaldırma masrafları, iş durması, alternatif iş yeri masrafları, Kar ağırlığı, Deniz Araçları Çarpması, Deprem ve Yanardağ Püskürmesi, Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk hareketleri, Kötü niyetli hareketler, Terör, Sel/su basması
    Yangın Mali Sorumluluk: Dar kapsamlı haliyle, “yangın, infilak” veya geniş kapsamlı haliyle, “yangın, infilak, dahili su, duman, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, köyü niyetli hareketler ve terör” sonucu; kiracının mal sahibine, mal sahibinin kiracıya, mal sahibi veya kiracının komşulara karşı sorumluluğu
    Hırsızlık: işletmede bulunan demirbaş, makine, emtianın çalınması
    Cam Kırılması: Kapı, pencere ve vitrin camlarının kırılması
 

Ticari Paket avantajlarından yararlanabilmek için bize gelin, bu özel güvenceye sahip olun. Acara Sigorta (0212) 881 55 56