Trafik Sigortası okyanus sağlık Acara Banner Sağlık Acil Destek
Trafik Sigortası

Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu´na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin eder sözleşmelerinin aynı prim üzerinden düzenlenmesi esastır.

Zorunlu Trafik Sigortası avantajlarından yararlanabilmek için bize gelin, bu özel güvenceye sahip olun. Acara Sigorta (0212) 881 55 56