Sağlık Sigortalarında Yenileme Garantisi

Güneş Sigorta Sağlık Sigortaları Grup Müdürü Elvan Atalay, yeni yönetmelikte düzenleme getirilen en önemli başlığın yenileme garantisi olduğunun söylenebileceğini belirterek, “Yenileme garantisi veren ürünlerde, bu garanti hak edildikten sonra  kullanım ek primi uygulanmasına izin verilmemekte ve yenileme garantisi verilen ürünün değiştirilmeden, özel şartlarının korunarak devamı istenmektedir” dedi.

  
Yeni dönemde sigorta şirketlerini zorlayacak bazı noktaların olduğunun altını çizen Atalay şunları söyledi: “Özellikle sigortalıların bilgilendirilmesi noktasında ciddi yaptırımlar mevcut. Yenilemeden tahsilata kadar her konuda yazılı bilgilendirme yapılması isteniyor. Bu, operasyonel anlamda bir takım zorluklar getirebilir. Diğer taraftan yazılı onayı olmayan sigortalılar hakkında 3. kişi ve kurumlardan bilgi alınmaması ve gerekirse hekim muayenesi ve tetkiklerin ücretini şirketin ödemesi ile ilgili ibarede sigorta şirketlerini zorlayabilir. Bir diğer konu ise grup poliçelerinden bireysel poliçeye geçiş şartlarında sigorta şirketinde yenileme garantisinden bağımsız olarak poliçe açılması konusunda yaptırımlar olması.”