Axadan "Sağlığım Tamam Sigortası"
Acil Sağlığım Sigortası

Sağlık hizmetlerini SGK anlaşmalı özel hastanelerde almayı tercih edenlerin ödedikleri fark ücretleri de artık özel sağlık sigortası kapsamına alınıyor.

Axa Sigorta, Sağlığım Tamam Sigortası ile poliçe sahiplerinin anlaşmalı özel hastanelerde SGK güvencesini kullandıklarında ödemesi gereken fark ücretlerini karşılıyor.

Yapılan açıklamaya göre, Axa Sigorta Sağlığım Tamam Sigorta poliçesine sahip sigortalılarının, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarından alacağı sağlık hizmetleri için ödeyeceği fark ücretlerini, hiçbir prosedür olmadan ürün özel ve genel şartları kapsamında yüzde 100 karşılıyor. Uygun fiyatları ve geniş kapsamı nedeni ile yoğun ilgi gören Sağlığım Tamam Sigortası’na Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, SGK’lı 0-55 yaş arası herkes sahip olabiliyor.

Hem yatarak hem de ayakta tedaviyi kapsayan poliçe özel hastanede tedavi görmek isteyenlere çözüm sunuyor. Cerrahi ve dahili yatışlar, yoğun bakım, kemoterapi, radyoterapi, diyaliz, koroner anjiyografi, küçük müdahale giderleri, tek kişilik özel oda ve refakatçi giderlerinin yanı sıra doktor muayenesi, laboratuvar hizmetleri, görüntüleme ve tanı yöntemleri, ileri tanı yöntemleri ve hatta fizik tedavi giderleri de Sağlığım Tamam Sigortası ile teminat altına alınıyor.